Ansarshahirsha 💋
@shahirsha_777

ID: 4100462548

കരള് പങ്കിടാൻ വെയ്യന്റെ പ്രണയമേ പകുതിയും കൊണ്ടുപോയ് ലഹരിയുടെ പക്ഷികൾ🏴
🍃
മനുഷ്യൻ അല്ലെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും🌚
🍃
Be a nice human 🌿

Ansarshahirsha 💋 (@shahirsha_777) Medias