لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی
@sculpsure.ir

ID: 3882015531

www.sculpsure.ir

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Medias

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 2 days ago

2 days ago
غبغب یکی از چربی های موضعی بسیار ناراحت کننده است که خیلی سخت و در طی یک رژیم غذایی کوچک شده ولی با ترک رژیم دوباره باز می گردد ، اسکالپشور اولین و تنها لیزر لاغری غیر تهاجمی که به صورت تخصصی غبغب را برای همیشه از بین برده و صورتی زیبا به شما هدیه می دهد.👰 ✨ رفع دائمی غبغب با دستگاه لیزر اسکالپشور فقط در ۲۵ دقیقه✨ 🥇 برای اولین بار در ایران 🥇 💫 رفع دائمی غبغب و چربی زیر چانه 💫 تایتنینگ، لیفت وجوانسازی پوست . 🌈استفاده از لیزر و تحریک گرمایی کلاژن سازی را تحریک می کند و پس از درمان جوانسازی پوست و تایتنینگ پوست اتفاق می افتد. 🛌 بدون دوران نقاهت 💎 نتایج ایده آل و دلخواه در دو جلسه درمان ✅ دارای تاییدیه FDA . 🇺🇸ساخت کمپانی سایناشور امریکا (Cynosure) . 🔴sculpsure.ir🔴 . . . ❌برای انجام لاغری و یا مشاوره به کلینیک های زیر مراجعه یا تماس بگیرید.❌ 🔷 @iranianclinic 🔷 💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس..

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 1 week ago

1 week ago
بدون مکش ، بدون انجماد ، بدون نیاز به اپراتور و دست ، بدون ایجاد جای زخم خونریزی و یا بی حسی ، تنها در بیست پنج دقیقه ، تکنولوژی لیزر هایپرترمیک لاغری غیر تهاجمی با اسکالپشور اسکالپشور هوشمندانه ترین راه برای پیکرتراشی 💠 . کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 1 week ago

1 week ago
نتیجه درمان لاغری با اسکالپشور بعد از دو جلسه لاغری اسکالپشور راهی هوشمندانه برای پیکرتراشی کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 1 week ago

1 week ago
اسکالپشور ، راهی هوشمندانه برای پیکرتراشی مرکز لاغری سلطان العلما در امارات خانم سارا مدنی از اینفلوسر های امارات کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 2 weeks ago

2 weeks ago
بدون مکش ، بدون انجماد ، بدون نیاز به اپراتور و دست ، بدون ایجاد جای زخم خونریزی و یا بی حسی ، تنها در بیست پنج دقیقه ، تکنولوژی لیزر هایپرترمیک لاغری غیر تهاجمی با اسکالپشور اسکالپشور هوشمندانه ترین راه برای پیکرتراشی 💠 . کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 2 weeks ago

2 weeks ago
غبغب یکی از چربی های موضعی بسیار ناراحت کننده است که خیلی سخت و در طی یک رژیم غذایی کوچک شده ولی با ترک رژیم دوباره باز می گردد ، اسکالپشور اولین و تنها لیزر لاغری غیر تهاجمی که به صورت تخصصی غبغب را برای همیشه از بین برده و صورتی زیبا به شما هدیه می دهد.👰 ✨ رفع دائمی غبغب با دستگاه لیزر اسکالپشور فقط در ۲۵ دقیقه✨ 🥇 برای اولین بار در ایران 🥇 💫 رفع دائمی غبغب و چربی زیر چانه 💫 تایتنینگ، لیفت وجوانسازی پوست . 🌈استفاده از لیزر و تحریک گرمایی کلاژن سازی را تحریک می کند و پس از درمان جوانسازی پوست و تایتنینگ پوست اتفاق می افتد. 🛌 بدون دوران نقاهت 💎 نتایج ایده آل و دلخواه در دو جلسه درمان ✅ دارای تاییدیه FDA . 🇺🇸ساخت کمپانی سایناشور امریکا (Cynosure) . 🔴sculpsure.ir🔴 . . . ❌برای انجام لاغری و یا مشاوره به کلینیک های زیر مراجعه یا تماس بگیرید.❌ 🔷 @iranianclinic 🔷 💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس..

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 2 weeks ago

2 weeks ago
تجربه لاغری تنها در بیست و پنج دقیقه با اسکالپشور اسکالپشور هوشمندانه ترین راه برای پیکرتراشی 💠 . کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس..

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 3 weeks ago

3 weeks ago
پاییز فصل تغییر است ، تغییر را آغاز کن اندامی زیبا داشته باش اسکالپشور هوشمندانه ترین راه برای پیکرتراشی 💠 . کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس..

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 3 weeks ago

3 weeks ago
اسکالپشور هوشمندانه ترین راه برای پیکرتراشی 💠 . کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس..

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 4 weeks ago

4 weeks ago
چربی های موضعی ناحیه ران از سمجترین بافت های چربی است که حتی با ورزش و رژیم از بین نمیروند ، اسکاپشور تنها گزینه برای رفع این بافت چربی سمج است. اندام زیبای شما نمایان می شود . 💪🏼💪🏼💪🏼اسكالپشور امريكا در ايران💪🏼💪🏼💪🏼 . . .🥇تكنولوژى:اولين ليزر ليپوليز هايپرترميك غير تهاجمى. 🎯هدف:از بين بردن چربى هاى لجباز و مزاحم در نواحى شكم، پهلو، ران، بازو. ❗️نحوه عملكرد: هندپيس هاى دستگاه با تابش ليزر در نواحى مورد نظر، باعث ليپوليز چربى ها مي شود. ⏱زمان درمان: ٢٥ دقيقه در هر ناحيه، اسكالپشور كنيد، به خانه يا محل كار بازگرديد و كارهاى روزمره خود را انجام دهيد. 💯ايمن و بدون عوارض جانبى. 💉بدون نياز به جراحى، بيهوشى و بى حسى. 🛏مدت زمان ريكاورى: ندارد. ❓نتايج: كاهش ٢٤٪‏ ضخامت چربى ها در هر جلسه تا شش هفته بعد از اسكالپشور. 😱 ميزان درد: فقط كمى احساس گرماى زير پوستى. مجهز به سيستم خنك كننده تماسى❄️ . . .. . . ❌برای انجام لاغری و یا مشاوره به کلینیک های زیر مراجعه یا تماس بگیرید.❌ 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس....

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 4 weeks ago

4 weeks ago
امروز به فکر اندامت در مهمترین روز زندگیت باش ، هم سایز لباستان باشید، هدیه اسکالپشور در مهمترین روز زندگیتان 👸❤ . 💠 اسکالپشور هوشمندانه ترین راه برای پیکرتراشی 💠 . کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس..

لیزر غیر تهاجمی پیکرتراشی (@sculpsure.ir) Instagram photo 1 month ago

1 month ago
دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوسته اند سوال مشترکی دارن 💠💠💠هزینه درمان با اسکالپشور چقدر است و چند جلسه درمان نیاز دارد ?💠💠💠 هزینه لاغری با اسکالپشور : یک: به میزان چربی در ناحیه موضعی بستگی دارد دوم : تعداد نواحی که چربی موضعی دارند در پروسه لاغری تاثیر دارد سوم : میزان چربی موضعی در افراد متفاوت است در نتیجه هزینه درمان متفاوت است 💐💐💐♦♦♦♦💠💠💠 ویزیت و مشاوره برای آنالیز چربی در کلینیک های مجهز به اسکالپشور رایگان است ، در ایران فقط کلینیک های زیر دارای دستگاه اسکالپشور هستند ، با مراجعه به این کلینیک ها به شما مشاوره های لازم برای روند درمان لاغری غیر تهاجمی و آنالیز چربی موضعی صورت میگیرد تعداد جلسات و هزینه خدمت عزیزان اعلام میشود 💐 با سپاس از شما بزرگواران 🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆 کلینیک آریامن،💠💠 کلینیک ایرانیان،💠💠 کلینیک آی سیما،💠💠 کلینیک لیزر ماهرو، 💠💠 🔷 @iranianclinic 🔷 🔷 💠💠🔷 @lasermahroo🔷💠💠 .💠💠💠💠 @isimaclinic 💠💠💠💠 💠💠💠💠💠 @clinic_ariaman💠💠💠💠💠 . www.sculpsure.ir سایت رسمی اسکالپشور aparat.com/sculpsure کانال رسمی در آپارات @sculpsure.ir پیج رسمی اینستاگرام . #لاغری_موضعی #لاغری_شکم #جوانی #لاغری_در25دقیقه #لیزر #کلینیک #دختر #پسر #ورزشکار #هنرمند #اسکالپشور #sculpsure #sculpsureiran #Cynosure #سایناشور #محصول #آمریکا #غیرتهاجمی #لیپولیز #لیپوماتیک #پیکرتراشی #fdaapproved #آمیکویسناپارس....