ภา*
@paa_pinnapas

ภา* (@paa_pinnapas) Instagram photo 2015-05-16 10:31:23

My idol พี่บอยโกสิยพงษ์ & พี่จุ้ยศุบุญเลี้ยง #ปรมาจารย์ทางด้านภาษา #ที่สุดของบุคคลตัวอย่างที่ใช้ภาษาผ่านบทเพลงยกระดับจิตใจของคนได้ #abc3