masoudGhasemzade43فسا
@masoud436169

masoudGhasemzade43فسا (@masoud436169) Instagram photo 2019-03-12 06:19:14

قصه ی تلخی اش دراز مکن! زندگی، روزگار کوتاهی است... 🌹🌸🍀🍁🌺🌷 آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبريزم نه به فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو بگريزم همه ذرات جسم خاکی من از تو، ای شعر گرم، در سوزند آسمانهای صاف را مانند که لبالب ز بادهء روزند با هزاران جوانه می خواند بوتهء نسترن سرود ترا هر نسيمی که می وزد در باغ می رساند به او درود ترا من ترا در تو جستجو کردم نه در آن خوابهای رویایی در دو دست تو سخت کاویدم پر شدم، پر شدم، ز زيبائی پر شدم از ترانه های سياه پر شدم از ترانه های سپید از هزاران شراره های نیاز از هزاران جرقه های امید حیف از آن روزها که من با خشم به تو چون دشمنی نظر کردم پوچ پنداشتم فریب ترا ز تو ماندم، ترا هدر کردم غافل از آن که تو بجائی و من همچو آبی روان که در گذرم گمشده در غبار شوم زوال ره تاريک مرگ می سپرم آه، ای زندگی من آینه ام از تو چشمم پر از نگاه شود ورنه گر مرگ من بنگرد در من روی آئینه ام سياه شود عاشقم، عاشق ستارهء صبح عاشق ابرهای سرگردان عاشق روزهای بارانی عاشق هر چه نام تست بر آن می مکم با وجود تشنهء خويش خون سوزان لحظه های ترا آنچنان از تو کام می گیرم تا بخشم آورم خدای ترا! #فروغ_فرخزاد #خوشنویسی #شکسته #نقاشی #خط #طراحی #هنر #جمع_مشتاقان #calligraphgy #art #paint #قطعات #اشعار_ادبی_ناب #فسا #فارس #مسعود_قاسمزاده #استاد_ملکزاده #شکسته_نستعلیق #هنرهای_تجسمی #هنرهای_سنتی #استاد_ملکزاده 💫 @calligraphykelkesheydaee 💫