Only Official Page
@bahmanalaeddin

Only Official Page (@bahmanalaeddin) Instagram photo 2018-10-18 14:11:09

پیش کش به آبهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) ای نکیسای زمان ای افتخار قوم ما "بهمن"ای"مسعود"مقصود تبار قوم ما ای صدای مخملینت صور اسرافیل ایل یکه تاز ساز و آواز دیار قوم ما تارت از خورشید و پودت ماه و چنگت آسمان بی تو آرامش ندارد روزگار قوم ما مکتبت همبستگی و همنشینی بود و بس ای سفیر یاری و آموزگار قوم ما هفت و چارم روز و شب با تو سر آرد زندگی ای گرامی تر ز جان و هفت و چار قوم ما بختیاری ارث بخت از نای بهمن برده است نای نامیرای تو شد یادگار قوم ما "کوچ" و" هیجار" و" هیاری" با تو مانا گشته اند ای صدایت رونمای" پیرغار" قوم ما هر کجا خنیاگری آواز نایی برکشد نام تو باشد نوای اعتبار قوم ما معجزه کردی ز نای و مانی مانا شدی ای غریب "سردیار"و غمگسار قوم ما همچو جانی در وجود بختیاری تا ابد کی تو رفتی از دیار بی‌قرار قوم ما سخت اندر اشتباه است آنکه گوید مرده ای زنده ای در خاطرات ماندگار قوم ما تو نه تنها زنده بلکه زندگی بخشیده ای بر هزاران " آرمان " جان نثار قوم ما آرمان راکیان «مرداد نود و پنج » 🆔 @BahmanAlaeddin عکس از محمود خدری #بختیاری #لربختیاری #ایل_بختیاری #مسعود_بختیاری #مسعود_بختیاری #آرمان_راکیان #شعربختیاری #شعرلری #امامزاده_طاهر #کرج #بهمن_علاءالدین #تاراز #نکیسا #هیجار #کوچ #هیاری #آرمان #موسیقی_بختیاری #آبهمن * #bahmanalaeddin #bahmanalaedin #masoudbakhtiari #taraz #bakhtiari #lor #lurish #music #iran #shahrekord #ahvaz #masjedsoleyman

10 Comment

@mojgan.h_1985 Instagram Profile 1 month  ago

@mojgan.h_1985
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

@sardar_dorgal Instagram Profile 1 month  ago

@sardar_dorgal
درود بر شما

@lore.bakhtiyari.esfahan Instagram Profile 1 month  ago

@lore.bakhtiyari.esfahan
👏🌹

@lore.bakhtiyari.esfahan Instagram Profile 1 month  ago

@lore.bakhtiyari.esfahan
صدای ابدی🙌

@k.ahmadzadeh_23 Instagram Profile 1 month  ago

@k.ahmadzadeh_23
روحت شاد کوگ خوشخون،نوای ایل

@alaeddinsisi Instagram Profile 1 month  ago

@alaeddinsisi
روحش شاد

@sanazkshavarzi Instagram Profile 1 month  ago

@sanazkshavarzi
👌👌👌👌🌷🌷🌷🌷❤️❤️❤️❤️😢😢😢

@nezhat_danesh Instagram Profile 1 month  ago

@nezhat_danesh
روحش شاد بادش گرامی . 🌹🌹🌹

@parinaz8457 Instagram Profile 4 weeks  ago

@parinaz8457
🌷🌷🌷🌷🌷🌷👌👌

@tarisha1353 Instagram Profile 1 week  ago

@tarisha1353
🌷❤️❤️🌷

680 Like

@valiallah_khaledi.7336 Instagram Profile

@valiallah_khaledi.7336

@saeed.kamarzarrin Instagram Profile

@saeed.kamarzarrin

@farhad___asadi2 Instagram Profile

@farhad___asadi2

@babak_bakhtiyari2536 Instagram Profile

@babak_bakhtiyari2536

@ehsani_berjoyi Instagram Profile

@ehsani_berjoyi

@reza_safdari_1358 Instagram Profile

@reza_safdari_1358

@alihafshejani8923 Instagram Profile

@alihafshejani8923

@alir2791 Instagram Profile

@alir2791

@vah9980 Instagram Profile

@vah9980

@ya_hagh1234567890 Instagram Profile

@ya_hagh1234567890