คนเมืองเหน่อ กั๊บผม
@nongorm_kub

คนเมืองเหน่อ กั๊บผม (@nongorm_kub) Instagram photo 2015-09-04 12:48:58

ระดับความรู้ที่มีแค่... #ปริญญาตรี แต่ระดับความหล่อที่มี... #ปรมาจารย์ 555