Тэмджийт C.
@shui_temc

Тэмджийт C. (@shui_temc) Instagram photo 2015-08-06 06:30:08

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา ฯ แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี 🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆 "แสงของดวงแก้ว ส่องสว่างแก่คนอื่น แต่ส่องตัวเองไม่ได้ แสงที่สว่างที่สุดนั้นคือแสงแห่งสติปัญญา มันคือแสงแห่งความเฉลียวฉลาด ไม่เพียงส่องสว่างให้แก่คนเท่านั้น มิหนำซ้ำยังแยกแยะชั่วและดีได้อีกด้วย" จากหนังสือ "ก่อนเกิดข้าเป็นใคร เกิดแล้วใครเป็นข้า ตั๊กม้อ มหาโพธิธรรมแห่งเซน" #พรุ่งนี้วันพระ #tomorrowbuddhistholyday #พระโพธิธรรม #โพธิธรฺม #ปรมาจารย์ตั๊กม้อ #ผู่ถีต๋าม๋อ #बोधिधर्म #菩提達摩 #ปรัชญาฝ่ายนิกายเซน #เซน #禅 #ぜん