باشت و باوی
@bashteziba

ID: 3025162501

#دانشنامه_دیجیتال_باشت_باویا #ساختار_اجتماعی_ایل_باشت_و_باوی
#شناسنامه_طوایف_باشت_و_باوی
#جغرافیای_ایل_باشت_و_باوی
#فرهنگ_بومی_باشت_و_باوی
اینجاس

باشت و باوی (@bashteziba) Medias

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
علی‌زاده_شاهبهرامی محمدپور_شاهبهرامی قنبری_شاهبهرامی رحیمی_شاهبهرامی بهرامی_شاهبهرامی حسن‌پور_شاهبهرامی محمدی_شاهبهرامی شعبانی_شاهبهرامی و اما اینهمه نشان از یک اولاد چگونه پدیدار گشته اند؟ به ناچار یک نگاه بازتر به ایشان بیندازیم: شاخه‌های اولاد کامَحیَلی:این کامحیلی شمار نوادگانش افزون است بر شمارش ولی خود سه فرزند پسری داشت که با سرکرده و آوازه ی امروزشان تک تک بر می شماریم: ۱ _ #ملاعبداله_کامحیلی_شاهبهرامی : خود ملاعبداله نیز چهار پسر داشت: الف) کامحمد(شاعر و خواننده‌ی سرشناس سال های نه چندان دور  #ایل_باشت_و_باوی . از شاخه ی کامحمد از  #اولاد_کامیلی/ #اولادکامحیلی همینک گروهی از علی‌زاده‌ها و محمدپورها) که در گچساران و شاهبهرام و دیگر جاها به سر می برند نشان او دارند. ب) کاغلوم‌علی(که قنبری‌ها از ایشانند ) ج) کاگرگ‌علی فرزند دیگر ملاعبداله بود که باز از ایشان رحیمی‌ها و گروهی دیگر از قنبری ها نام و نشان دارند ) د) کاسلب‌علی این  کاسلبعلی فرزند دیگر کامحمد بود که همه ی بازماندگانش (رحیمی‌ها) نشانشان است و همین یک نام خانوادگی را هنوز دارند. فرزند دیگر کامحیلی شخصی بود بدین نام: ۲ _ #کاحسن‌شاه_کامحیلی_شاهبهرامی  که این کاحسن شاه خود چهار زیرشاخه داشت: الف) کاعلی‌مراد (بهرامی‌ها) #استاد_حسن_بهرامی_تاسار ، از این خاندان است. ب) کاقدم‌علی ، از ایشان دخترانی برجا مانده که بانام خانوادگی  پورحسن‌ روزگار می گذرانند. ج) کامحمدعلی که بخش دیگری از (علی‌زاده‌ها) در شاهبهرام نسب به ایشان می رسانند،(این بدان جهت گفته شد که نشان خانوادگی علیزاده با ریشه‌ی شاهبهرامی بسیارند برای نمونه در میان خود عموزادگان خودشان(از شاخه کامحمد)و #اولاد_رئیس_شاهبهرام شاخه ی رئیس_محمد فرزندانش  رئیس_ایمور_علیزاده و رئیس_تیمور_علیزاده و نوادگانشان همگی علیزاده آوازه دارند که #سهراب_علیزاده_شاهبهرامی از ایشان است) د) کامرادعلی که ایشان فرزندانی دارد همگی با نام خانوادگی (حسن‌پور) به مانند دختران عمو کاقدمعلی به همین نام خانوادگی روزگار می گذرانند. و اما گفتیم که ما در #روستای_شاهبهرام دو اولادکاشابون داریم یکی از این دو اولاد همنام زیرشاخه ی اولاد کامحیلی است که دراینجا می خوانید: ۳ _ #کاشابون_کامحیلی_شاهبهرامی :فرزند دیگر کامحیلی بزرگ بود که او را نیز پسرانی است بدینسان: الف . کاکبوتر که فرزندانش (محمدی‌ها) هستند در گچساران ب . کامحمدعلی (که به دست #زنگوایی‌_ها کشته شد )و بازماندگانشان باز محمدی‌ها هستند) کامنت نخستین👇

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
از اولاد دیگر #شاهبهرامی_ها به #اولاد_کی_شریف_شریفی_شاهبهرام می پردازیم. نخست بدانیم که #روستای_شاهبهرام کنونی و باشندگانش نخست در کوهپایه های کوهی به همین نام زندگی می کردند و به آن خواهیم پرداخت. این روستا که همینک در چهل کیلومتری باختر باشت در #جاده_باشت_به_چرام  جای دارد سه پارچه است: ۱ . #ده_علیعسکرخانی_شاهبهرام ۲ . #ده_قلعه_چه / #قلچه ۳. #ده_تاسار ☝️ این کی شریف خود خود چهار پسر داشت که نام می بریم و بازگوییم: #ملامحمد_شریفی_شاهبهرامی #ملابرزین_شریفی_شاهبهرامی #ملادرویش_شریفی_شاهبهرامی (بهرامی زاده ها) #کی_شریف_شریفی_شاهبهرامی( کی شریف دوم) که نام از پدر برو گذاشتند (خاکی ها). مادر ملامحمد و ملابرزین از بناری ها بود و مادر ملادرویش و کی شریف کوچک از #گورویی_ها بود. کمی بیشتر بدانیم که آن ملامحمد خود در پی داستانی کشته شد ، ولی دو دختر داشت که ما در فضای مجازی بدان نپردازیم گرچه در نسخه ی نوشتاری خود خواهیم داشت آنرا و ما اینجا بخش های عمومی کارمان را به گونه‌ای که شایان دانستن باشد به تماشا خواهیم گذاشت. ملابرزین نیز در جوانی در حالیکه به صورت موروثی کدخدای شاهبهرامی_ها به شمار می رفت پس از برادر بزرگترش این عنوان را بر خود داشت که او نیز در پی داستانی که بهش نمی پردازیم،کشته می شود. او در آن گاه که چنین رفت بر او و جوانمرگ شد؛داماد #نیمدوری_ها بود ولی در پی کشته شدنش هرگز آن پیوند به سرانجام نرسید فقط برای روشنگری و زدودن پرسش‌هایی که پیش آید بگوییم که در میان #کدخدایان_شیخ_جلیل زورآزمایی و قدرت طلبی همیشه قربانی می گرفت و این داستان تا آنروز جان دو فرزند از پسران کی شریف یکُم رو گرفته بود از سوی مدعیان قدرت در میان #شیخ_جلیل_ها  که من اینک پردازش به آن را شایسته نمی بینم. در آن هنگام دو برادر کوچکتر که کم سن و سال بودند گویا در کنار و زیر سایه ی #ملامحمدظاهر_گورویی و #ملاباقر_گورویی دایی هایشان،  بزرگ شده کمالات یاد گرفته و به آینده چشم دوخته ، روزگار می گذراندند. با مرگ ملابرزین، خود به خود کدخدایی به #ملادرویش برادر سوم رسید و او با رخدادهایی که خود و خاندانشان از سر گذرانده بودند و نیز سرشت ویژه ی خودش(چون همه ی منابع ما او را شایسته و ستوده و وزین نام بردند)چندسال واپس تر به صورت رسمی در #قلعه_تاسار / #قلعه_شاهبهرام رسما کدخدایی آغاز کرد. هر آنکس که ایشان را می شناخت از درایت و مردم داری او گفته و این در میان #کدخدایان_باشت_و_باوی یکی از خوشنامان بود. در کشاکش های #خان_باوی با کدخدایان ،شماری از #طوایف_باشت_و_باوی( ادامه کامنت👇نخستین👇)

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
#الهکس_خردستانی با نام شناسنامه ای #علی_خوردستانی یا #علی_خردستانی فرزند ولی است که زادروزشان ۰۶ /۰۹ /۱۳۴۳ در #روستای_برزیان / #روستای_برزینان زادگاه #آریوبرزن_سردار_شهید_لر از #کهگیلویه_بزرگ است. در گفت و گویم با ایشان فرمودند شاهنامه خوانی را از کودکی نزد عموی خود که مُلای قدیمی بود یاد گرفتم و به راستی رفت تو خونم (به گفته ی خودشان ) پیش از اینکه مدرسه بیاد در روستامون ( #برزینان ). مهربان علی خردستانی از #ایل_طیبی و #طایفه_گیوه_چرمی/ #گیوه_چرمی_ها است و در کلیپ ایشان را از #ایل_بهمئی خوانده ایم . گرچه همه‌ی #قوم_لر همتبارند ولی از کمی آگاهی ام پوزش می خوام . در آینده از ایشان و خوانش زیبایشان بازهم بهره مند خواهیم شد ولی اینک به اندازه‌ی شناساندن ایشان بسنده کردیم. این بخش که خواندند نبرد سهراب با #گردآفرید. به شوند علاقه ی ایشان به شخصیت سیاوش در شاهنامه ما نام شاهنامه ای و هنری ایشان را #کی_سیاوش_خردستانی پیشنهاد داده ایم امیدوارم پسند افتد. #حمید_عباسی پدیدآورنده ی #مستند_باشت_باویا و #مستندنگار_باشت_و_باوی

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
با تمرکز بر باشندگان ده قلچه و ده علی عسکرخانی روستای شاهبهرام که در کپشن و در فیلم می بینید: بخش هایی از مردم و نیز ده #تاسار_شاهبهرام نیز به زودی در پیج گذاشته خواهد شد ، هیچ ترتیب بندی خاصی نشده و می دانم که پر از کاستی است. ما را روشنگری فرمایید گرچه به اولاد کی شریف و کاعلیبازی و کاشابونی های دوگانه و اولاد کاراهخدا پس از این می پردازم ولی جای نقد بازست. از نخستین خانه های سر #جاده_باشت_به_چرام آغاز می کنم: 1 #اولاد_کاغلومی_شاهبهرام همه ی فرزندان کابرزو غلام نژاد از جمله کاقایر (کاقادر)، کابایر(کابهادر)، کایوسف، کایونس، کوروش و داریوش و فرود همه آوازه ی غلام نژاد دارند جز کاآلابخش که فلسفیان نام گزیده است و همگی در ده قلعه_چه علیعسکرخانی بودند و اینک پراکنده در آنجا و همه جا. پس #اولادکاغلومی_شاهبهرام با نامهای خانوادگی غلامپور_شاهبهرامی، غلامنژاد_شاهبهرامی و فلسفیان_شاهبهرامی روزگار می گذرانند. #دکتر_محمد_غلامنژاد_شاهبهرامی که همینک که سال ۱۳۹۸خورشیدی است ، معاونت دانشگاه علوم پزشکی است فرزند کاقادر از این اولاد است. *اولاد دیگر* 2 #اولاد_کابراتی_شاهبهرام از کابرات نیز دو شاخه اینک در شاهبهرام و دیگر جاها فرزندانی شاخه گستراندند یکی از فرزندانش کارضا_مرادی است که فرزندانش همینک ۱ .کاکهزاد_مرادی( #ملا_کهزاد_مرادی_شاهبهرامی که همنشین ما در #فلکناز_نامه_خوانی و شاهنامه خوانی است ) ۲ .کاعلیمیرزا_مرادی_شاهبهرامی است که تا این روزها به اندازه‌ی ۳۰سال فرنشین اداره ی کشاورزی گچساران یا باشت بود با نام #مهندس_علی_مرادی_شاهبهرامی_کارضا و یکی نیز کابهزاد_مرادی_شاهبهرامی است. اما فرزند دوم کابرات، کادرویش_مرادی بود که او را نیز پسرانی بوده به نام های امیدوار و کرم اله و ترفقه و عین اله . *اولاد دیگر* 3 #اولاد_کاگرگعلی_شاهبهرام که فرزندان کاباجان_قنبری_شاهبهرامی و کامحمدنبی_رحیمی_شاهبهرامی و کاعلیکبر.. از این اولاد و خاندانند. *اولاد دیگر* #اولاد_کانریمونی_شاهبهرام که دو شاخه از این سرشاخه از درخت شاهبهرامی_ها جدا می شود که یکی: کاحاجی_مرادی_شاهبهرامی و دومی کاویسعلی_زارعپور_شاهبهرامی که فرزندان ایشان را بر می شمارم(فرزندان کاحاجی) این سه خانواده اند: ۱. کاعزیزاله_مرادی_شاهبهرامی ۲ . کاحبیب اله_مرادی_شاهبهرامی ۳ . کانصیب اله_مرادی_شاهبهرامی که فرزندانشان، هم در روستا هم دیگر جاها با نام مرادی های کانریمونی شاهبهرام زندگی می کنند ؛ اما فرزندان کاویسعلی که باز سه فرزند پسر از او پدیدار گشت: کامنت نخستین رو بخون 👇

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
#رستم_زال از شکم #رودابه_کابلی / رودابه_دختر_مهراب_کابلی بیشتر مادران ما چه دردها که در پی زایش ما که نداشتند ، #به_نام_مادر این داستان زیبا و خاطره انگیز همه ی مادران که امروزه #سزارین نام گرفته را به زبان و پردازش و خوانش #وحشتناک_زیبا از #بانو_فرنگیس_جدبابایی که واقعا حماسی و شورانگیز می خوانند دیده و بشنوید ، از ایشان @farangis.jadbabaei 🙏🙏🙏💙🙏🙏🙏 پیشتر نیز براتون گفته ایم ، تصور کنید این مهربانو و #بانو_زیبا_بهرامی_زاده استاد و دبیر فرزندان ما بودند در درس ادبیات، آیا جز پهلوان و شیرزن می پروریدند از نونهالان ما؟ آموزش و پرورش در خواب و نخبگان خودساخته ای چون این بزرگواران با دنیایی از داستان های آموزنده و کاربردی در فرهنگسراها و انجمن هایی چون #انجمن_شاهنامه_گچساران_بهرامی_زاده رایگان و بی ریالی از این مملکت خردورزی و آیین های ملی و بومی که نیاز امروز جوانان و خانواده های ایرانیست می آموزند ، برادرانه خاکساریتون می کنیم و شما را می ستاییم دوستان جانم. 👌⚘👌⚘👌⚘👌 پدیدآورنده: #حمید_عباسی #مستندنگار_باشت_و_باوی نویسنده ی #شناسنامه_طوایف_باوی #شناسنامه_طوایف_باشت_و_باوی و #مستند_باشت_باویا #انجمن_شاهنامه_گچساران_بهرامی_زاده پ.ن : هزار سال پس از زایش رستم ژولیوس سزار امپراطور روم نیز با دریدن شکم مادر ، زاده شد و نام سزارین جایگزین رستمینه شد مانند بسیاری دیگر از تنبلی های ما و بی کسی هامون. #به_دوستان_خود_بگویید @ziba6bahramizadeh @manochehr6.saiedi

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
ایشان #سید_غفار_خادمی_آناهید یا #سید_غفار_خادمی_آنا چهره ی فرهنگی و فرهنگ دوست از #سادات_آنا / #سادات_عنا از #طوایف_باشت_و_باوی باشنده در #گچساران_پاریس_فرهنگی_ایران می باشند ، ایشان برادر خوشنویس پرآوازه و بسیار متین ، زنده یاد و زنده نام #سید_مسلم_خادمی / #سید_مسلم_خادمی_آناهید هستند که چهارشنبه شب برابر با ۱۰/امرداد/۲۵۷۸ ، ۱۳۹۸ در #انجمن_شاهنامه_گچساران با فرنشینی #بانو_زیبا_بهرامی_زاده ، این یایار رو پیشکش فرمودند به دوستداران #فرهنگ_بومی. پ.ن : #مردمان_باشت_و_باوی با گویش خودشان که گویشی از زبان #لری_دومنی است سادات آناهید را سادات عنا می گویند و #کوه_آناهید را #کوه_عنا که خوبست اصل و ریشه ی آنرا در اینجا بدانیم #سادات_آنا درست است یا همان سادات آناهید، عنا هیچ معنایی ندارد. گردآورنده : #حمیــد_عبـاسی #مستندنگار_باشت_و_باوی #مستند_باشت_باویا @miladkhaloei @ziba6bahramizadeh @farangis.jadbabaei @ramed_gholamiyan @dr.arian_gholamian

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
به شادگون باز هم می پردازیم ولی شاهبهرام را ببینیم خاطره انگیزه، پست کاملش به زودی با کپشن همینجا در آی جی تی وی اینستاگرام باشت زیبا پخش میشه

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
هشتگ #سرو_لار و #کهنسالترین_درخت_زنده_زاگرس را بزنید و اگه پسندیدید❤ زین پس #به_دوستان_خود_بگویید که ببینند @bashteziba رو که کاری از #حمیــد_عبـاسی است. #بومگرد #مستندساز #مستندنگار_باشت_و_باوی #کر_باشت_و_باوی #دوور_باشت_باوی #استان_کهگیلویه_و_بویراحمد #لر_باشت_و_باوی #لر_دومنی #پاسداشت_میراث_معنوی #عیلامیان_باستان #جغرافیای_ایل_لر_باوی #طوایف_باشت_و_باوی

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 6 months ago

6 months ago
که به همراه یکی از آگاهان و پژوهشگران ساختارهای اجتماعی در #جغرافیای_ایل_باشت_و_باوی انجام داده ایم به ده اولاد بخش می شوند که بروندادش اینست: ۱ . #اولادکاعباسعلی_گورویی یا همان #اولادکاسلیمونی که خانواده های چندگانه ای از این اولاد همگی سلیمانی_گورویی نام دارند. ۲ . #اولادکاعلیحسینی_گورویی که خانواده های اسدپور_گورویی ، اسدی_گورویی ، بخشی_گورویی، نظری_گورویی ، صابری_گورویی ، صابری_نژاد_گورویی از این خاندانند. ۳ . #اولادکاغلومعلی_گورویی که با دو نام خانوادگی نوروزوی_گورویی و رضایی_گورویی در آنجا و گچساران روزگار می گذرانند. این هر سه اولاد که برشمردیم همه از هفتلنگ بختیاری از شاخه(باب) #دینارونی_ها هستند. ۴ . #اولادکاعلیمحمدی_گورویی که این خاندان با کمایی ها / #کمی_یل باشت هم خانواده اند و ریشه‌ی این هردو یکیست به چمار(معنای)اینکه نیایِ این اولاد و بیشتر کمایی های قلعه باشت یکیست و نامش #امیرعلیحسین_کمایی است. درباره ی ریشه‌ی کمایی ها نیز دو سخن شنیده ایم(در کامنت بخوانید) ۵ . #اولاد_کاعلیتقی_گورویی یا کاعلتقی که با نام های تقی پور_گورویی و غلامیان_گورویی نامور هستند ، ایشان را شهرویی می دانند و شهرویی ها خود مردمانی از ایل طیبی اند که طیبی ها خود زیرشاخه ی ایل بابادی بختیاری اند و گویا نیای این هردو خانواده(تقی پور و غلامیان ) یکیست(در کامنت بخوانید) ۶ . #اولادکارحیمی_گورویی یا #کاخیابخشی_گورویی که بازمانده های این اولاد به نام های بخشی_گورویی و رحیمی_گورویی نامور هستند . در ریشه ی این اولاد بدانید که به دیلی_ها و تنگ_دیل می رسند. ۷ ۰ #اولاد_کامحمیی_گورویی (کامُحمَیی) را داریم که ریشه ی این اولاد #باباامیرشیخی است! و بامیرشیخی ها خود طایفه ی پرشماری هستند در برافتو باوی (ادامه ی کامحمیی ها در کامنت ) ۸ ۰ #اولاد_ملاکید یا ملا_کائید که فرزندانش بدین نام ها پابرجایند: کائیدی_گورویی رضایی_گورویی هاشمی_گورویی احمدی_پور_گورویی که سر چشمه و ریشه‌ی ایشان از تیره ی غندی ها بوده که خود تیره ای از ایل طیبی است و طیبی ها خود فرزندان طیّب هستند که طیّب خود از فرزندان بختیار و در نتیجه بختیاری اند. و اما نهمین اولاد ،خانواده و بلکه اولادی هستند نامور به ۹ . #درویشهای_گورویی که خانواده فاضلی_گورویی از ایشانند و ایشان کوچنده به میان گورویی ها هستند از آغاجاری یا همان آغاجری امروزی که البته پیوندی میان ایشان با طایفه ی آقایی های بویراحمد است که اینجا جایش نیست بازگو کنیم به شوند جای اندک ، همین بس که درویش ها کامنت👇

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 7 months ago

7 months ago
#سرو_لار در #شهرستان_باشت که به فاصله ی ۳۵ کیلومتری #باشت_زیبا جای دارد در میانه جاده باشت به چرام .هیچ خشکسالی و بلای طبیعی و هیچ جنگی از بیگانگان نتوانسته این نماد سرزندگی #باشت_باویا رو بخشکونه ، من در این دوره از تاریخ بیش از هرزمانی برای این درخت مقدس و همه ی آثار باستانی می ترسم چون که دلایل خودمو دارم که نمی‌شه گفت. #حمیــد_عبـاسی #مستند_باشت_باویا #جغرافیای_ایل_باشت_و_باوی #لارندان #کوه_سربلند_خومی #کوه_لار #دشت_لار #مستند_باشت_باویا با #پاسداشت_میراث_معنوی و یادی از #ملا_علیرضا_الهی_لارندانی

باشت و باوی (@bashteziba) Instagram photo 7 months ago

7 months ago
گردنه ی مِله باشت از گردشگاه های باشت در #استان_ک_ب است. #مله_باشت #گردنه_مله_باشت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی چنین حال و هوایی داشت. این چشم انداز طبیعی که پوشیده از #درختهای_کهنسال_بلوط است ، مرغزار های زیبای پیرامون #کزنگون_بالی و #کزنگون_دومنی را در بر دارد و نرسیده به #رودرونه و #روستای_تلچگاه در #باشت_و_باوی است. در این کلیپ شما بلندیهای ُه_خُهمی را نیز می بینید که به راستی نماد #باشت_باویا و یادآور خوشی های مردمان #باشت_زیبا و #گچساران_پاریس_فرهنگی_ایران است که در آنسوی آن در دامنه های نیمروزی(جنوبی)آن مردمان #نارک ، #تنگ_دیل #روستای_دیل ، #روستای_آرو #گناوه_لری ( #گناوه_شمالی ) و #روستای_مارین نیز از چشم انداز هایی بهتر از این سوی #کوه_سربلند_خومی دارند و به آن در فصل های گوناگون دلخوشند. گفتیم پس از آتش سوزی دردناک هر دو سوی این کوه یادی کنیم از خرمی اردیبهشت آن. #به_دوستان_خود_بگویید