" Amirsalar "
@amirsalar_abdolhai

ID: 1376248086

CONCERTISTA.COMPOSITOR.PEDAGOGO
Guitarrista Flamenco

" Amirsalar " (@amirsalar_abdolhai) Medias

22 hours ago
افشین عزیزم از همدان My dear student Afshin Hamedan_iran Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

1 day ago
علیرضا یکی از عزیزانم به نام علیرضا از شیراز با تکنیک بسیار خوب چه با پنجه چه پیک. توجه؛ نتیجه مدرس و تلاش علیرضا از اکنون در شیراز در چند آموزشگاخ تدریس دارن و کاملا از هر لحاظ مورد تایید من هست.‌ My dear student from Shiraz-iran Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

1 day ago
با دقت این ویدئوها رو ببینید. من آغوشم‌ باز هست برای تمام اندک کسانی که می‌خوان برگردن به سمت من و یا سوتفاهم هایی بوده و یا چیز دیگری فکر می کردند. پدید جدید=فاطمه عزیزم از الیگودرز بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

2 days ago
Con @josecarlosgomezmusico Iran-Spain Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

2 days ago
BASIC COMPAS, FLAMENCO STYLES Amirsalar Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

2 days ago
Amirsalar Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

2 days ago
تاب تاب عباسی خدا ن.. Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

2 days ago
فرشته الینا و من Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

4 days ago
Happy Good day Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

4 days ago
سال هاست نسل به نسل گیتاریست های قهاری را تحویل جامعه دادم. باز هم این کار‌ را ادامه می دم با روش هایی هر روز جدیدتر و سریع الوصول تر... Olé Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

4 days ago
جلسه دوم فرزین عزیزم. Second Session متود آموزشی خوب=موفقیت کلاس ها به مدت محدود باز شدند فقط تا پایان خرداد. ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند

4 days ago
محمد عزیزم از شهر خاطره انگیز چالوس Instagram; @amirsalar_abdolhai @amirsalar.abdolhai کانل تلگرام؛ amirsalarabdolhai @ تماس؛ ۰۹۱۹۸۰۸۷۱۷۵ Telegram Channel; @amirsalarabdolhai Tell; (+98)9198087175 #amirsalar #امیرسالار #music #laguitarra #persianflamenco #musicema #iranguitar #moseghi #laguitarra #musician #flamenca #guitar #musically #persianflamenco #lovemusic #liveguitar #beautiful #music #amirsalar #amirsalar_abdolhai #amirsalarabdolhai #flamenco #guitatist #امیرسالار_عبدالحی #هنرمند