GramRix - Instagram Free Web viewer

Instagram Free Web viewerUsers of Instagram

Instagram photo 8 months  ago

8 months ago
• در پِی تو #آسمان را گشتم. #دریا را به شوق دیدنت نظاره کردم به هر آنچه در #زمینت بود، به هر آنچه که به بهترین شکل به دنیایم دادی و سپس پس گرفتی، به بودن همچون کوهت خیره ماندم. تمام #زندگی ام را دویدم تا کسی را پیدا کنم که دردهایم را درمان باشد طبیبی جز تو پیدا نکردم. برای گره ای که در #گلویم مانده است تنها تویی که می توانی #فریاد باشی در اینجایی که دل هیچکس برایم نمی سوزد و مرهمی برای دست های من نیست، آغوشی نیست که #غم دل برایش بگویم تو را صدا می زنم! یا #رفیق من لا رفیق له... یا #انیس من لا انیس له ... یا #مغیث من لا مغیث له... #پروردگار من! تورا صدا می زنم که جز تو هیچکس را برای پرستیدن ندارم مرا در حریم تنت بپیچان مگذار در #آتش دنیای بی تو بسوزم یا راحم من لا راحم له . #art #pic #love #valentino #zhest #akkasi #winter #happy #vatani #aks #style #wander #color #friendship #couples #artgraphy #apple #modellife

Instagram photo 3 months  ago

3 months ago
ای داد که برای ثروت اندوزی قدرتهای بزرگ چه جنایاتی که نمیکنن . باورم نمیشه که پیامبران راجب دنیایی دیگر دروغ گفته باشن . . وظیفه اصلی من فرهنگ سازیه . R . H . #کوهنوردی #طبیعت #قرآن #طبیعتگردی #زنان #قاری #عاشقانه #عاشق_ایران #عاشقانه_خاص #بسیج_مردمی #اهواز #مرگ_بر_آمریکا #آبادان #سگ_نجس_نیست_نجس_افکار_کسانی_هست_که_بی_آزار_ترین_مخلوق_خدا_را_نجس_میدانند #رشت #کشتی_فرنگی #ماسال #دماوند #موسیقی #موزیک #عکاسی #فیلم #ورزش #عکاسی_طبیعت #abdolbaset #کشتی #کشتی_آزاد

Instagram photo 2 months  ago

2 months ago
Thinking you need to eat every 3 hours or six meals a day or always have breakfast or whatever it is that you’re convinced you have to do to survive … is all mental. You believe it because you were told it, not because you actually tried it. Fasting is one of the oldest healing — and religious — practices in human history, Yet, despite its origin, it’s never been more popular that it is today. #intermittentfasting can lead to significant weight loss. Unless you compensate by eating much more during the eating periods, then you will be taking in fewer calories. When you eat less frequently you tend to eat less overall. As a result, most people who try intermittent fasting end up cutting weight.

Instagram photo 3 months  ago

3 months ago
ПОЗДРАВЛЯЕМ: СЕМЬ ЛЕТ ВО ГЛАВЕ ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА! ❤🎭👏🏻🌹🌹🌹👏🏻🎭❤ 2 марта исполняется семь лет, как СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ стал художественным руководителем МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА. Театра, который он создал в 2013 году, возглавив Московский Областной Дом искусств, с располагавшимися в нём Московским областным драматическим театром имени А.Н. Островского и Московским областным Камерным театром. И вот уже семь лет у нас есть любимый театр с сильнейшей универсальной труппой, и спектакли этого театра – такие разные и неповторимые, объединены тем, что транслируют со сцены, присущие Безрукову-человеку и художнику любовь к жизни и людям, веру в добро и надежду на лучшее. После этих спектаклей хочется жить, любить, быть счастливым и нести радость в окружающий мир. ❤❤❤ Мы от всего сердца поздравляем Сергея Витальевича с семилетием на посту Московского Губернского театра! Желаем сил и вдохновения на его трудовом творческом поприще, реализации всех планов, воплощения всех замыслов! Желаем процветания Губернскому театру, всем, инициированным его худруком масштабным фестивальным проектам! Новых побед и безграничной зрительской любви! ❤❤❤ И в честь этой даты вспомним, как всё начиналось. Тематическая подборка из интервью СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА: 🔴2013 год «Сейчас мы ждём официального открытия — когда скажут, что юридическое лицо «Московский Губернский театр» официально существует. Самое главное сейчас — подогреть интерес к театру. Мое имя заставило обратить на него внимание, теперь нужно поставить хорошие спектакли. Посмотрим, насколько мы сможем переломить ситуацию зрительского интереса. Что бы ни говорили, а о существовании театра в Кузьминках многие узнали, когда я туда пришел худруком. Хотя театр очень хороший: большой зал на 780 мест и малый — на 200. Я прослужил в Театре Табакова двадцать лет! Мастер обнял меня по-отечески и напутствовал: «Держись, Серёга!» Стараюсь не подвести наставника… Олег Павлович сказал: «Серёга, нужно делать спектакли с твоим участием». Я попросил у Олега Павловича разрешение играть спектакль «Табакерки» «На всякого мудреца довольно простоты» на сцене МГТ, и он согласился. (Продолжение в комментариях)

Contact