GramRix - Instagram Free Web viewer

Instagram Free Web viewerUsers of Instagram

Instagram photo 4 months  ago

4 months ago
More Pearl and Marina💕 Pics are a bit blurry sorry😅

Instagram photo 6 months  ago

6 months ago
#throwback to 2016 when I made my custom Wind Fish from Link's Awakening 😍

Instagram photo 7 months  ago

7 months ago
✴✴✴ در فصل بهار اگر بتی حور سرشت یک ساغر مِی دهد مرا بر لب کشت هر چند به نزد عامه این باشد زشت سگ به ز من است اگر برم نام بهشت ✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴ در گستره باورها و ناباوری ها، حاج رجب باردیگر به بررسی اوضاع بهشتی که آن همه آرزویش را داشت پرداخت. عجیب بود! اولین سوالی که بنظر‌ش رسید این بود که چرا اکثریت ساکنان بهشت را زنان و مردان پیر و زشت یا کودکان خردسال تشکیل می‌دهند؟ این پرسش ها همچنان در اندیشه او ادامه می یافت چرا؟ راستی چرا، زیبا رویانی که همیشه حسرت دیدارشان را داشت،در این وعده گاه نیستند؟ راستی آنها کجایند؟ در دوزخ؟ کجای دوزخ.... با خود گفت: اگر در دوزخ بودم! همه آن زنان و دخترکان خوشگل را می دیدم با همه ی آن زیبا رویان که همیشه حسرتشان را به دل داشتم، دوستی می کردم. خوش به حال آنهائی که در دوزخند ما را بگو که یا باید ريخت و قیافه زنان پیر و زشت را تحمل کنیم، یا با حوریان پلاستیکی بسازیم. حیف از آنهمه عبادت و زیارت و عزاداری و نذر و صدقاتی که بیهوده هدر دادیم... ✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴ #خیام #حکیم_عمر_خیام #هوشنگ_معین_زاده #خیام_و_آن_دروغ_دلاویز #بهشت #جهنم #دوزخ #آتش #حوری #غلمان #پاداش #خدا #ساغر #هیچ #جهان #لاادری #آگنوستیک

Contact